Przypominamy o terminie dyżurów psychologa oraz informujemy o zmianie numeru kontaktowego

Drodzy Mieszkańcy!
Przypominamy o terminie dyżurów psychologa oraz informujemy o zmianie numeru kontaktowego.

Jeśli czujecie się samotni lub macie potrzebę porozmawiania o swojej sytuacji z kimś kto Was wysłucha, poradzi i pomoże inaczej spojrzeć na niektóre problemy -
- zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad psychologa Piotra Zalewskiego!

Dyżury zdalne:
poniedziałki i środy - w godz.: 17.00-19.00
tel. 504 996 875 - uwaga od dzisiaj zmieniony numer telefonu
SKYPE: Psycholog Wasilkow2020

Dyżury osobiste:
wtorki – w godz. 15.00-17.00 - w MOPS w Wasilkowie
(umówcie się wcześniej na spotkanie - tel. 504 996 875)

Zapraszamy!

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

Zachęcamy do głosowania na budżet obywatelski 2021

Drodzy Mieszkańcy!

Od 22 września do 2 października 2020 r. każdy mieszkaniec gminy może zagłosować na: JEDEN wybrany projekt ogólnomiejski oraz JEDEN wybrany projekt sołecki w budżecie obywatelskim 2021.

Do głosowania zakwalifikowało się 13 projektów - 6 ogólnomiejskich i 7 sołeckich.

Zagłosuj w bezpieczny i wygodny sposób przez witrynę www.lupe.wasilkow.pl.
Formularz do głosowania on-line dostępny jest pod przyciskiem - "Pokaż szczegóły".
Więcej szczegółów na temat projektów oraz innych form głosowania dowiesz się ze strony www.obywatelski.wasilkow.pl

Zachęcamy do głosowania!

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Wydarzenia Gminne

Zmiana kont bankowych do wpłat w związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Wasilków

Przypominamy, że w związku z wycofaniem się z Wasilkowa oddziału banku BPS od dnia 20 sierpnia 2020 r. Gminę Wasilków obsługuje bank PKO BP.

W związku z powyższym wpłat należy dokonywać na następujące rachunki:

1. Konto wpłat należnych z tytułu:
podatków, opłat skarbowych, oraz innych opłat
45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

2. Konto wpłat należnych z tytułu:
opłaty za udostępnienie danych osobowych
33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

3. Konto wpłat należnych z tytułu:
gospodarki odpadami
40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

4. Konto depozytowe:
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
63 1020 1332 0000 1302 1249 3872

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) (Uchwała nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dna 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”)) – etap II konsultacji.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje przeprowadzono w terminie: czerwiec-lipiec 2020 r.

Cele konsultacji:

- Wyłożenie i prezentacja opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra”, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu.
- Zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dogodnym dla mieszkańców.
- Zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Zachęcenie mieszkańców do uczestniczenia w procesie konsultacji.
- Przekazanie informacji dotyczących gotowego planu i walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący.
- Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji.

Informacja o zebranych uwagach (propozycjach, opiniach, rekomendacjach) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, pod adresem: www.wasilkow.pl

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Wydarzenia Gminne

Realizacja metod w ramach II etapu konsultacji dotyczących części osiedla „Lisia Góra”

Informujemy, że w ramach II etapu konsultacji projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w miesiącach: czerwiec – lipiec 2020 r. przeprowadzone zostały dwie metody konsultacyjne:

• PUNKT KONSULTACYJNY: 1 czerwca – 17 lipca 2020 r.
• WORLD CAFE - 18 lipca 2020 r.

Protokoły z realizacji obu metod dostępne są na stronie: www.lisiagora.wasilkow.pl

Cele II etapu konsultacji:

1. Wyłożenie i prezentacja opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra”, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu.
2. Zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dogodnym dla mieszkańców.
3. Zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Zachęcenie mieszkańców do uczestniczenia w procesie konsultacji.
5. Przekazanie informacji dotyczących gotowego planu i walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący.
6. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

Zapraszamy na spotkanie "World Cafe" w ramach II etapu projektu konsultacji części osiedla Lisia Góra

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne "World Cafe" w ramach II etapu projektu: „Konsultacje Społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Osiedla Lisia Góra”. Spotkanie odbędzie się 18 lipca br. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasikowie.

Udział w spotkaniu możesz zgłosić:
- telefonicznie pod nr tel. 85 718 54 00 wew. 036 lub
- wysyłając maila na adres: lisiagora@wasilkow.pl - w treści maila proszę podać: imię, nazwisko, numer telefonu.

Czekamy na zgłoszenia do 10 lipca. Zapraszamy!
Szczegóły projektu: http://www.lisiagora.wasilkow.pl/pl/

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

II etap konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cześć osiedla „Lisia Góra”

Gmina Wasilków przystąpiła do II etapu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metody konsultacji:
Podczas II etapu konsultacji nastąpi wyłożenie opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra” w punkcie konsultacyjnym (czerwiec – lipiec 2020 r.). Mieszkańcy będą też mogli spotkać się w lipcu i wziąć udział w warsztatach World Cafe.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Czego dotyczą konsultacje w Wasilkowie?
Obszar wskazany do objęcia planem położony jest w środkowej części miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Wojtachowskiej i Kruczej. Powierzchnia terenu wynosi ok. 20,4 ha. Przeważająca część terenu wskazana do objęcia opracowaniem planistycznym jest niezabudowana, niewykorzystywana rolniczo, na fragmencie usytuowane są obiekty o funkcji produkcyjnej (obecnie farma fotowoltaiczna). W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, boiska sportowe, szkoła podstawowa oraz planowana jest budowa obiektu sakralnego. Położenie pomiędzy ulicą Wojtachowską a Grodzieńską, stanowiącą jedną z najważniejszych ulic w Wasilkowie, stwarza dogodne warunki komunikacyjne. Powyższe predysponuje przedmiotowy teren do dalszej zabudowy o funkcji mieszkaniowej, uzupełnionej o niezbędne usługi i infrastrukturę.

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WASILKÓW

Pod wskazanym adresem znajduje się prezentacja kierownika wydziału BGGiN dotycząca propozycji oraz zasad ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wasilków

Aby zobaczyć prezentację, należy kliknąć w szczegóły wiadomości.

Kategoria: Gospodarka Odpadami