Pomoc

Aplikacja Lupe służy do zgłaszania zdarzeń mających miejsce w określnym mieście dla władz oraz służb lokalnych. Dzięki Lupe służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Dodawanie nowego zgłoszenia


W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję  „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu lub poprzez użycie przycisku dodawania nowego zgłoszenia w prawnym dolny rogu mapy zgłoszeń (ikona plusa).
Następnie należy uzupełnić pola formularza:

  • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zdarzenia,
  • Kategoria – należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj zdarzenia. Jeśli brak jest odpowiedniej kategorii należy wybrać – „Inne”,
  • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia,
  • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk- „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście dopiero po zaatwierdzeniu przez Administratora.

 

Podgląd zgłoszeń


W celu podglądu lokalizacji wszystkich przesłanych zgłoszeń należy wybrać opcję „ Mapa Zgłoszeń”.  Zawiera ona wszystkie zgłoszenia, które są oznaczone na mapie za pomocą odpowiednich symboli graficznych (każdy symbol odpowiada kategorii zgłoszenia).
Klikając w wybrany znacznik można uzyskać szczegółowe informacje o danych zgłoszeniu.

Obrazek prezentujący szczegóły zgłoszenia

 


 

Drugim sposobem podglądu szczegółów zgłoszeń jest „Lista”. Zawiera zgłoszenia wyświetlone w formie listy.  Klikając w polecenie "Szczegóły" można uzyskać szczegółowe informacje  o konkretnym zgłoszeniu.

Obrazek prezentujący szczegóły konkretnego zgłoszenia

Podgląd komunikatów

 

W celu podglądu wszystkich komunikatów należy wybrać opcję „Komunikaty”. Wyświetli się strona, która zawiera listę komunikatów z możliwością filtrowania po kategorii komunikatu.

 

Podgląd harmonogramu odpadów

 

W celu podglądu harmonogramu wywozu odpadów w pierwszej kolejności należy powiązać dane konto użytkownika z adresem bądź adresami. Można to wykonać poprzez przejście do profilu użytkownika, a następnie do zakładki dotyczącej odbioru odpadów.

 

 

 

Na wyświetlonym formularzu należy wskazać miasto oraz ulicę z listy dostępnych. Za pomocą przycisku Kolejny adres można powiązać więcej niż jeden adres do profilu.

 

Powiązać konto użytkownika z adresem można także z aplikacji Lupe. Można to wykonać poprzez przejście do ustawień aplikacji a następnie do odbioru odpadów. Należy rozwinąć liste, aby dodać nowy adres lub edytować istniejący. Na wyświetlonym formularzu należy wskazać miasto oraz ulicę z listy dostępnych. 

W celu podglądu harmonogramu należy przejść do zakładki z odbiorem odpadów. Zostanie wyświetlony harmonogram wywozu odpadów dla zapisanego adresu.